Reglement

Reglement

 1. Deelnemen aan de Stortemelk Halve Marathon houdt impliciet in dat de deelnemer zich bekend verklaard en akkoord gaat met de in het wedstrijd reglement genoemde voorwaarden.
 2. Inschrijving voor de Stortemelk Halve Marathon is persoonsgebonden.
 3. Deelname is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zoekraken en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen lichamelijk letsel.
 4. Deelnemers ontvangen ieder één startnummer. Het startnummer dient ongevouwen gedragen te worden op de borst.
 5. Het startnummer kunt u op de aangegeven tijden ophalen in sportcentrum Flidunen.
 6. In geval de deelnemer het startnummer kwijtraakt, kan een nieuwe worden verkregen na betaling van administratiekosten.
 7. Het inschrijfgeld wordt bij afmelding van een maand voor de start niet meer gerestitueerd.
 8. Het inschrijfgeld wordt bij  niet-verschijnen van de deelnemer niet gerestitueerd.
 9. De organisatie is niet aansprakelijk wanneer het evenement  door overmacht afgelast of verplaatst moet worden. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden van het inschrijfgeld.
 10. De organisatie heeft het voorbehoud de afstanden aan te passen als de weersomstandigheden dit vereisen.
 11. Deelnemers zijn verplicht met de Chronotrack D-tag te lopen.
 12. Aanwijzingen van de organisatie dienen direct en stipt te worden opgevolgd.
 13. De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren.
 14. Op advies van de medische begeleiding heeft de organisatie het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 15. Er worden tijdens de loop foto’s en video’s gemaakt, deze zullen na afloop op onze site verschijnen.
 16. Het is de deelnemers niet toegestaan honden op het parcours mee te nemen. Alleen voor blindengeleidehonden wordt een uitzondering gemaakt.
 17. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 18. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden door de organisatie, ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen, zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 19. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, ligt de beslissing bij de organisatie.